Про кафедру

З 1 вересня 2014 року утворена окрема кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації (наказ НМУ від 25.06.2014 №360) під керівництвом д.мед.н., професора Хайтовича М.В.

ˀ
Image placeholder

Початок

Викладання клінічної фармакології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця розпочато з 1983 року на кафедрі фармакології з курсом клінічної фармакології під керівництвом члена-кореспондента НАМН та НАН України, професора Івана Сергійовича Чекмана. Очолював цикл клінічної фармакології д.мед.н., професор Олексій Павлович Вікторов. З першого дня створення кафедри на ній працювала спочатку асистент, а потім доцент к.мед.н., доцент Лариса Іванівна Голопихо. В різні роки викладачами з клінічної фармакології були: доцент Щербак О.В., доцент Рибак О.Т., к.мед.н. Ангелуца П.О. та ін.

Image placeholder

Заняття

Заняття із клінічної фармакології для студентів медичних, медико-психологічного та стоматологічного факультету, клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету стаціонарної та заочної форми навчання проводиться на 5 основних клінічних базах: в Київській міській дитячій клінічній лікарні №2 (просп. А. Навої, З); Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Братиславська, 3); Дорожній клінічній лікарні №2 (Повітрофлотський проспект, 9); діагностично-консультативній поліклініці НДСЛ «Охмадит» (вул. Стрітенська 7/9); дитячій поліклініці Шевченківського р-ну м.Києва (вул. Володимирська, 43).

Адреса

Ми знаходимося за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 43.

Питання

З будь-яких питань щодо педагічного процесу звертайтеся до доцента Половинки В.О. за адресою: e-mail

Зв'язок із завідувачем

Для зв'язку із проф. Хайтовичем М.В. звертайтеся за адресою: e-mail

Колектив

Image placeholder

Хайтович Микола Валентинович

Завідувач кафедри

Закінчив у 1986 році педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Після закінчення на базі Дитячої клінічної лікарні №6 м. Києва інтернатури у 1987-1989 роках працював дільничним педіатром в ДКЛ №2 м. Києва, у 1989-1994 роках лікарем-ординатором ревмокардіологічного відділення ДКЛ№6 м. Києва. З 1994 р. працював асистентом, з 2006 р. – доцентом , з 2011 року – професором кафедри педіатрії №4 НМУ. З 1 вересня 2014 року – завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Ефективність психотерапії та релаксаційною гімнастики в комплексному лікуванні вегетативних дисфункцій у дітей”, у 2006 році – докторську дисертацію на тему «Мітохондріальна недостатність у дітей з вегетативними дисфункціями: Діагностика та лікування». Наукові інтереси: фармакогенетика, кардіологія, дитяча кардіоревматологія та ендокринологія (вивчення ролі окисного стресу та молекулярно-генетичних механізмів розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 1 типу, метаболічного синдрому); соціальна педіатрія; дитяча нейропсихологія та психотерапія (соматоформні захворювання та можливості психологічних методів корекції). Індекс Гірша в Scopus – 3, Web of Science – 1, Google Scholar – 11. Orcid http://orcid.org/0000-0001-6412-3243. Лікар-педіатр вищої категорії, лікар-психотерапевт. Член Вченої ради НМУ, Вченої ради фармацевтичного факультету, Центрального формулярного комітету МОЗ України, апробаційної ради з теоретичної медицини, апробаційної ради з фармацевтичних дисциплін, спеціалізованої ради Д 26.003.02 із спеціальності «Імунологія, алергологія, дерматовенерологія» та Д 05.600.04 із спеціальності «Педіатрія, інфекційні хвороби», редколегії журналів «Медична наука України», «Здоровье ребенка», «Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології», «Український науково-медичний молодіжний журнал», «Соціальна педіатрія та реабілітологія», Асоціації педіатрів України. Відзначений двома Почесними грамотами МОН України (2006, 2010), Почесною грамотою МОЗ України (2010) і Подякою Київського міського голови (2008), Почесною грамотою Київського міського голови (2017).

Image placeholder

Пінський Леонід Леонідович

Професор

Закінчив у 1990 році з відзнакою Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікар-лікувальник». У 1991 році захистив кандидатську, у 2006 році докторську дисертацію, пройшов шлях від асистента (1992 – 2005 р.р.), доцента (2005 – 2006 р.р.), професора кафедри (2007 – 2009 р.р.) до завідувача кафедрою внутрішніх хвороб Луганського державного медичного університету. З 1998 до 2002 року був стипендіатом Кабінету Міністрів України. Має почесне звання «Відмінник освіти України». Вчене звання професора кафедри внутрішніх хвороб та ендокринології було присвоєне у 2011 році. В 2015 році присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Пінський Л.Л. є автором більше 260 наукових робіт, в т.ч. 2 підручників з грифом МОЗ України, 6 монографій, а також 11 винаходів України та СРСР. Протягом 30 років був керівником студентського наукового товариства ДЗ «Луганський державний медичний університет», організатором Малої Медичної академії. Зараз виконує обов’язки завідувача відділу наукової роботи студентів Науково-дослідної частини НМУ імені О.О. Богомольця. Пінський Л.Л. є лікарем вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби», першої – з «Ендокринології» та «Клінічної імунології», працював протягом 5 років головним клінічним імунологом Луганського обласного управління охорони здоров’я, керівником гепатологічного центру Луганського обласного наркологічного диспансеру. Працює над спільним Україно-Американським проектом з надання терапевтичної телемедичної допомоги емігрантам із країн СНД в штаті Каліфорнія (США). Вільно володіє англійською мовою, викладає іноземним студентам.

Image placeholder

Потаскалова Вікторія Сергіївна

Доцент

В 2000 році закінчила НМУ імені О.О. Богомольця. Потаскалова В.С. – лікар вищої кваліфікаційної категорії, має спеціалізацію з фахів «Терапія» (2001 р.), «Кардіологія» (2013 р.) та «Психотерапія» (2009 р.). В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю кардіологія на тему «Клініко-патофізіологічні особливості есенціальної гіпертензії у чоловіків за умов впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону». Є автором понад 60 наукових праць. Підвищення кваліфікації проходила: 2002 р. – ТУ з нефрології в Київській медичній академії ім. П.Л. Шупика; 2005 – ПАЦ на базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця по тематиці: «Вивчення особливостей діагностики та лікування ревматологічних захворювань у клініці внутрішніх хвороб»; 2007 – спеціалізація з основ озонотерапії на базі Інституту озонотерапії та медобладнання м. Харків; 2009 – НМАПО ім. Шупика, кафедра дитячої, соціальної та судової психіатрії. 2010 – НОУ ДПО «Институт психотерапии и клинической психологии», Москва. 2011-2012 – навчалась в Оксфорді, Великобританія, відділення когнітивно-поведінкової психотерапії. Відповідає за наукову роботу кафедри, медичнi факультети.

Image placeholder

Афанасьєва Інна Олександрівна

Доцент

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1995 р. В 1997 році закінчила з відзнакою магістратуру, а в 2000 р. закінчила аспірантуру також з відзнакою. У вересні 2001 р. захистила дисертацію за темою “Стан серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу у дітей з патологією постави” та отримала в грудні того ж року наукову ступінь кандидата медичних наук. З 1 грудня 2000 року працювала асистентом кафедри педіатрії №4, з 1 вересня 2015 р. – асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Наукові інтереси: дитяча кардіологія, вертебрологія, клінічна фармакологія. Лікар-педіатр вищої категорії. Пройшла цикл підвищення кваліфікації з педіатрії на базі НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України у 2015 році. Пріоритетні напрямки практичної діяльності – лікування хворих дітей з вегетативними дисфункціями, при патології постави та при наявності проблем з хребтом, вікові особливості застосування ліків, взаємодія та побічна дія лікарських засобів. Володіє методом електронейроміографії. Є автором і співавтором більш ніж 30 наукових робіт, 3 винаходів. Відповідає за лікувально-консультативну роботу кафедри, медико-психологiчний факультет.

Image placeholder

Половинка Владислав Олександрович

Доцент

Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2005 році. У 2008 році отримав сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Акушерство та гінекологія». У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук із спеціальності «Акушерство та гінекологія» «Роль ранньої діагностики гемодинамічних порушень в генезі перинатальних ускладнень за умов загрози невиношування». Брав участь у з’їздах та науково-практичних конференціях акушерів-гінекологів, де виступав з доповідями. У 2014 році пройшов атестацiю та отримав квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностi «Акушерство та гінекологія». З 2014 року – асистент кафедри. У 2016 роцi пройшов цикл пiдвищення кваліфікації в на базі Iнституту післядипломної освіти НМУ iменi О.О. Богомольця “Сучасна методика навчання у вищiй медичнiй освiтi”. Є автором понад 20 наукових праць. Вільно володіє англійською мовою. Відповідає за мiжнародну роботу кафедри, англомовну форму навчання, АСУ – електронний деканат.

Image placeholder

Трофімова Тетяна Сергіївна

Доцент

У 1989 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця, після закінчення аспірантури у 1993 – 1997 роках працювала лікарем-педіатром. З 1998 року працювала старшим лаборантом кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології, з 1999 р. – асистентом кафедри. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «фармакологія» на тему «Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії». Наукові інтереси: клінічна фармакологія лікарських засобів метаболічної дії, вікові аспекти та безпека застосування ліків, взаємодія лікарських засобів. Цикл підвищення кваліфікації з педіатрії пройшла на базі НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України у 2010 році, на факультеті підвищення кваліфікації викладачів у 2011 році. З 2015 року – доцент кафедри. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR». Віповiдає за студентський науковий гурток, фармацевтичний факультет (заочна форма).

Image placeholder

Савельєва-Кулик Наталія Олександрівна

Асистент

асистент кафедри, кандидат медичних наук. В 2005 р. закінчила медичний факультет Сумського державного університету за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2006 р. – закінчила факультет мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти за спеціальністю «Музика». В 2007 р. закінчила з відзнакою магістратуру за спеціальністю «Педіатрія». Має спеціалізацію з фахів «Педіатрія» (2007 р.), «Санологія» (2010 р., 2016 р.) та «Психотерапія» (2018 р.). У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія на тему «Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції». В 2008-2010 рр. працювала за сумісництвом асистентом кафедри педіатрії післядипломної освіти Сумського державного університету; протягом 2010-2018 рр. – асистентом кафедри спортивної медицини та санології (з 2013 р. – кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини) НМАПО імені П.Л. Шупика. Підвищення кваліфікації проходила: 2008 р. – курс «Цветовая психология и арт-терапия шедеврами искусства» (Институт практической психологи «Иматон», Санкт-Петербург); 2009 р. – курс професійного удосконалення за напрямом «Общая музыкотерапия» (НИЦ музыкальной терапии и восстановительных технологий, Москва); 2011 р. – цикл ТУ «Інтегративна медицина: антигомотоксична терапія та немедикаментозна психосоматична гармонізація» (НМАПО імені П.Л. Шупика); 2016 р. – цикл ТУ «Теорія і методика навчання» (НМАПО імені П.Л. Шупика); 2018 р. – спеціалізація з психотерапії (НМАПО імені П.Л. Шупика). Є автором і співавтором близько 70 наукових праць, в тому числі навчальних посібників. Відповідає за сторінку кафедри в соціальній мережі Facebook.

Image placeholder

Ткаченко Олександр Петрович

Асистент

У 1980 році закінчив педіатричний факультет Алма-Атинського Державного медичного інституту. Після проходження у 1980-1981 роках інтернатури, працював лікарем в міській клінічній лікарні м. Талди-Курган та Центральній районній лікарні №1 Дарницького р-ну м. Києва. Ординатура: лікар-патологоанатом (1984-1986). Вивчав асоційовані вади розвитку ЦНС у дітей на базі відділу генетики науково-дослідного інституту педіатрії (Алма-Ата), досліджував кардіопротекторну активність лікарських засобів. Працює асистентом на кафедрі з 1995 року. Відповiдає за виховну роботу, стоматологiчний факультет, профорг кафедри.

Image placeholder

Темірова Олена Анатоліївна

Асистент

У 2014 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація», отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію «Провізор». В 2015-2018 роках навчалася в аспірантурі за спеціальністю «фармакологія» – 14.03.05., працювала над кандидатською дисертацією на тему «Фармакологічне обґрунтування застосування N-ацетилцистеїну та мелатоніну при енцефалопатії внаслідок цукрового діабету 1 типу. З 01.10.2017 року працювала на 0,5 ставки а з 03.12.2018 на 1,0 ставки асистента кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Темірова О.А. проводить практичні заняття із студентами медичних, стоматологічного, фармацевтичного факультетів. Є автором і співавтором 7 статей. Темірова О.А. є членом товариства молодих вчених і спеціалістів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Виконує обов’язки секретаря методичних нарад кафедри. На клінічній базі кафедри виконує консультативну роботу з питань фармацевтичної опіки.

Image placeholder

Ситник Інна Миколаївна

Асистент

У 2013 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Фармація” та здобула кваліфікацію провізор, була рекомендована на наукову роботу. З 2013 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії. З 2014 по 2017 роки навчалась в очній аспірантурі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. З 2015 року асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації. Підготувала кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічне обґрунтування застосування N-ацетилцистеїну та лозартану при цукровому діабеті 1 типу». Автор 31 друкованої роботи, з них 2 патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа.